logo
 

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat                                                 

 

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient és un projecte compartit i un marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la sostenibilitat. El Compromís es plasma en un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que estableix 10 grans objectius, cadascun amb 10 línies d'acció, en l'horitzó del 2022                                A21-20

bot objectius   bot skyline

 

El document es va elaborar durant l'any 2012 en un procés en què van participar les organitzacions integrants de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012. És, doncs, un document de segona generació que entoma temes pendents i fa aflorar nous reptes de la ciutat, i que des del seu naixement ha comptat amb un ampli suport per part dels diferents col·lectius de la ciutat.


Entitats, empreses, comerços, universitats i centres educatius, entre d'altres, s’han adherit al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Totes les organitzacions que vulguin afegir-s’hi són convidades a signar una acta on expressen el seu acord amb els objectius del Compromís i manifesten que emprendran accions per assolir-los i les faran públiques. Cada signant incorpora els principis del Compromís en l’activitat que li és pròpia i pot participar en projectes en col·laboració amb altres organitzacions per tal de contribuir a l’assoliment dels objectius compartits.

Voleu formar part de la xarxa de signants del Compromís?

 A través de la xarxa de signants es promou la participació, l’intercanvi d’informació i recursos, es dóna projecció a les iniciatives de les organitzacions adherides i es creen oportunitats de col·laboració.


La Secretaria Barcelona + Sostenible, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, facilita als integrants de la xarxa assessorament personalitzat i servei d'atenció a consultes, formació, organització de trobades i eines de comunicació (web, newsletter).

 

              bot signaAcc1    bot signaA21E1

 

 La  Secretaria tècnica es posarà en contacte amb vosaltres per completar la informació que preciseu.

                               

                                                                                                                          

  Per saber-ne més:

Antecedents: l’Agenda 21 de Barcelona


Consell Ciutadà per la Sostenibilitat


Convencions de signants del Compromís

 

 

recommenat bcn