logo

 Què són les Escoles + Sostenibles?

 

HEM CANVIAT D'ADREÇA! 

 

Info 181 02 novetats web 2

 

 

 

 

Consulta totes les novetats a www.barcelona.cat/escolessostenibles

 

 

 

 

 

 Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar) és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat. DESCARREGA'T EL TRÍPTIC DEL 2016-17

 

20140825 AmbAnima 18L'AGENDA 21 DELS ESTATS I DE LES CIUTATS

 

L'any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris com l'exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació que posa en perill la salut de les persones o la destrucció de la diversitat de la vida. Els estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible, que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I van acordar un pla de treball per al segle XXI: l'Agenda 21.  Per fer realitat aquest projecte planetari cal «pensar globalment i actuar localment». Per això es va fer una crida a totes les ciutats perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local, que tradueixi els objectius generals en actuacions concretes. Milers de ciutats arreu del món ja hi treballen. Barcelona també s'ha compromès i està elaborant la seva Agenda 21 a través d'un procés participatiu. Tots ens hi podem implicar: cada ciutadà, cada empresa, associació i entitat, cadascú al seu nivell, pot elaborar la pròpia Agenda 21. Les escoles també, mitjançant Escoles + Sostenibles.

 

20140825 ArtTerra 42ESCOLES + SOSTENIBLES

 

Es per això que des de l'any 2001, l'Ajuntament de Barcelona anima als centres educatius de Barcelona (professorat, alumnat, serveis de monitoratge, personal no docent i famílies) a fer les Escoles + sostenibles, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica. Una invitació que és alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca que molts centres que ja fan educació ambiental i una nova oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat.  Durant tots aquests anys, els centres participants han desenvolupat un ric ventall d’iniciatives de millora de la pròpia escola i de l’entorn. Cada any s’obre una nova convocatòria tant perquè els centres que ho desitgin puguin aprofundir el seu programa, com perquè nous centres l’iniciïn i s’enrolin també en aquest engrescador projecte col·lectiu.

 

El vostre projecte d'Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar) del vostre centre serà el que vosaltres vulgueu. Vosaltres decidiu quins col·lectius hi participaran, quins aspectes analitzareu, en quin ordre ho fareu i el nombre i dimensió dels compromisos que adquirireu. Això si, tindrà en comú amb tot els altres el fet de ser:

 • un procés participatiu
 • de revisió dels plantejaments i pràctiques educatives
 • i de compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat.

 

COM US AJUDAREM?

 

El programa us ofereix: 

 1. Un marc comú de treball en el que us sentireu part d’un projecte col·lectiu
 2. Materials de suport amb orientacions pràctiques per a la realització del procés
 3. Propostes de treball i recursos específics
 4. Un Centre de Documentació d’Educació Ambiental amb materials informatius i recursos didàctics al vostre abast
 5. Un servei permanent d’informació telefònica i telemàtica
 6. Comunicació regular a través d’un butlletí electrònic quinzenal i del web del programa: www.bcn.cat/escolessostenibles
 7. Cursos, seminaris i tallers de formació per al professorat, AMPAs, monitors, etc.
 8. Assessorament tècnic i pedagògic, personalitzat i continuat
 9. Dinamització de grups de treball
 10. Suport tècnic i recursos de diferents instàncies municipals: Parcs i Jardins, Barcelona Neta, Agència d’Energia, Com Funciona…
 11. Seguiment del procés amb mecanismes per a l’intercanvi d’experiències
 12. Ajuts econòmics per als centres participants i escoles d’educació especial
 13. Formar part d’una xarxa de centres que inicien una segona etapa de participació després del 5è curs d’Escoles + Sostenibles

 

QUI HI POT PARTICIPAR?

 

Tots els centres d’educació infantil (0 a 6 anys), primària, secundària, estudis postobligatoris, cicles formatius, educació d’adults, centres especialitzats i/o d'educació adaptada de la ciutat de Barcelona.

 

QUE S’HA DE FER?

 • Explicar a la comunitat educativa del centre els objectius del programa Escoles + Sostenibles
 • Elaborar un projecte propi que, any rere any, vagi introduint milores per a l'educació per la sostenibilitat
 • Obtenir el vistiplau de l’equip directiu i presentar el projecte en el termini establert en cada convocatòria

Barcelona Escoles + Sostenibles. Curs 2014-15

Durant el curs passat el programa va cotinuar creixent i vam ser 342 centres educatius de la ciutat que van aprofundir o engegar projectes per millorar la sostenibilitat.

 

 

20150827 ActeSig 2014 1

 

    

 

20150827 ActeSig 2014 2

 

20150827 ActeSig 2014 3

 

20150827 ActeSig 2014 4

 

Després de l'Acte de Signatura del Compromís per la Sostenibilitat que vam fer el primer trimestre, tots aquests centres van rebre el suport necessari per tirar endavant els seus projectes. Podeu consultar els seus títols en l'apartat dels centres educatius.

 

 

 

ELS PROJECTES DEL 2014-15, EN XIFRES

 

20150827 Eskamot

 
RESUM DE LES ESCOLES + SOSTENIBLES 2014-15

 

Qui som?

 

En total vam ser 342 centres que van treballar a partir d'un projecte sobre sostenibilitat. Una xarxa densa que abarca tots els barris i districtes de la ciutat i que, sovint, crea sinergies d'intercanvi entre elles a nivell territorial, temàtic i de proximitat.

 

D'on som?

 

20150827 CentresDtes    

 

 20150827 PlanolBcn

Percentatge per districtes de centres que pertanyen a la xarxa Escoles + Sostenibles

segons la quantitat de centres total existent (dades curs 2014-15)